Veel autobanden in zorgwekkende staat

26/03/13 om 07:30

‘Inventaris’ bandenhotels bevestigt onderzoek van VACO

Zomerbanden continental

Al snel worden de eerste winterbanden weer omgewisseld voor zomerbanden. Dat is dit jaar meer dan ooit een punt van aandacht. Branche-organisatie VACO heeft namelijk een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat veel banden voor personenwagens overmatige slijtage en of schade vertonen. Een inventarisatie in grote ‘bandenhotels’ bevestigt dit zorgwekkende beeld. Het traditionele wisselmoment kan door veel autorijders dan ook aangegrepen worden om voor een nieuwe set zomerbanden te kiezen.

In oktober 2012 voerde de Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche een representatief onderzoek uit waarbij 1.500 personenauto’s waren betrokken. Daarbij lag de focus volledig op de staat van de banden. Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 41% van alle gecheckte personenwagens ten minste één band met onregelmatigheidsschade of een andere schade heeft. Geprojecteerd op complete Nederlandse wagenpark gaat het om maar liefst 3,3 miljoen auto’s. Nog een paar cijfers uit het onderzoek: 25% van de onderzochte auto’s heeft minimaal één band met schade (wangschade, vervorming, perforaties, wielschade etc.). In absolute zin zou het om 2 miljoen auto’s gaan. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 8% van de auto’s minimaal één band met een onregelmatig slijtagepatroon heeft en dat maar liefst één op de drie automobilisten rijdt met banden die verouderingskenmerken vertonen zoals barstjes en scheurtjes. In totaal 4% van de onderzochte voertuigen had een profieldiepte die minder dan de wettelijk voorgeschreven1,6 mm bedroeg (325.000 auto’s). Overigens adviseert de ANWB om zomerbanden te vervangen als de profieldiepte2 mm bedraagt. Het laatste cijfer uit het onderzoek: één op de tien onderzochte auto’s (800.000 in absolute zin) heeft ten minste één band die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Wisselmoment een goed vervangmoment

Een rondgang door grote ‘bandenhotels’, waaronder het Continental-complex in Barneveld, bevestigt het beeld uit de het VACO-onderzoek. In deze hotels zijn veel zomerbanden opgeslagen die schade, onregelmatige slijtage en/of andere mankementen vertonen. Daar zijn verschillende mogelijke oorzaken voor aan te wijzen. De economische crisis zou automobilisten er toe kunnen brengen langer door te rijden met hun banden. Daarnaast worden onderhoudsintervallen van auto’s steeds ruimer en is de keuringsfrequentie van de APK verlaagd. Automobilisten besteden zelf bovendien te weinig aandacht aan hun banden – een controle van het profiel en/of de bandenspanning wordt vaak vergeten. Het traditionele wisselmoment in het voorjaar is dus meer dan ooit een goede gelegenheid voor een serieuze check van de banden. Als dan blijkt dat de banden niet optimaal zijn, is dit hét moment om tot vervanging over te gaan.

Gedegen, onafhankelijke aankoopinformatie

De eerste zomerbandentest van dit jaar, die werd uitgevoerd door de ANWB, internationale zusterorganisaties en de Consumentenbond biedt voor een groot aantal kleine auto’s, compacte en grote middenklassers al gedegen informatie voor de aanschaf van nieuwe zomerbanden. Ook uit deze test blijkt dat goede banden essentieel zijn voor de verkeerveiligheid. Bijkomend voordeel: door het wisselmoment aan te grijpen om tot vervanging over te gaan, besparen automobilisten later in het seizoen een extra gang naar de garage of de bandenspecialist.

 

Vind een Continental verkooppunt