Juridische Informatie

(*Dit is enkel een vertaling. De enige wettelijk bindende versie van dit document is de Duitse versie.)

Gebruik van websites, productaansprakelijkheid

De informatie op deze websites is vrijblijvend en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Deze is dus louter informatief en bevat geen aanbiedingen zoals gedefinieerd in de relevante wettelijke bepalingen. Meer gedetailleerde informatie en contractvoorwaarden kunnen worden verkregen bij een relevante, erkende handelaar. Er kan geen goederencontract worden afgesloten op basis van de informatie weergegeven in de website.

Continental AG kan de informatie op deze websites en de producten en diensten hierin omschreven op elk moment en zonder voorafgaande melding aanpassen of bijwerken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de websites van Continental AG geen garanties of informatie over kenmerken die Continental AG aansprakelijk kunnen stellen, hetzij expliciet of impliciet. Dit is van toepassing op de huidige geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de desbetreffende informatie.

Continental AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar websites. Hierbij is het uitgesloten om Continental AG aansprakelijk te stellen voor direct of indirect verlies/schade, eisen tot schadeloosstelling en/of schade van welke soort of op welke wettelijke grond dan ook, ten gevolge van het raadplegen of het gebruik van de websites, in het bijzonder met inbegrip van de besmetting van uw computer door een computervirus.

Het bestaan en uitvoeren van verplichtingen en de aansprakelijkheid van Continental AG voor haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de respectievelijke contractuele overeenkomsten, afgesloten met het oog op bovengenoemde verplichtingen en aansprakelijkheid, in combinatie met de huidige versie van Continental AG’s algemene voorwaarden, die van toepassing zijn in elk mogelijk geval.

Bewaren en verwerken van gegevens

Continental AG bewaart enkel persoonlijke gegevens, die betrekking hebben tot gebruikers van haar websites, als hiervoor toestemming wordt gegeven. De enige gegevens die worden bewaard, hebben betrekking tot de datum en tijd van het bezoek, de bezochte websites, de naam van de Internet Service Provider en de website van waaruit de gebruiker de websites van Continental raadpleegde. Continental gebruikt deze informatie om de activiteit op de website te registreren, om statistieken te genereren en om de diensten en informatie op de websites te verbeteren. Persoonlijke gegevens van gebruikers die hiervoor hun toestemming hebben gegeven, worden enkel gebruikt voor de verwerking van informatie of voor die doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven, in naleving van de wet op gegevensbescherming. Continental AG zal dergelijke gegevens nooit doorspelen aan andere bedrijven voor zelfstandig gebruik. Continental AG zal een bedrijf nooit gegevens (persoonlijke of niet-persoonlijke) bezorgen voor zelfstandig gebruik.

Recht op informatie

Op aanvraag heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen betreffende uw bewaarde persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht deze gegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. Hebt u hierover, dan kunt u contact opnemen met de Continental Data Protection Office (e-mail: ). Als u websites of bestanden raadpleegt vanuit onze websites en u wordt verzocht persoonlijke informatie in te geven, wees er dan van bewust dat deze gegevens over het Internet worden verzonden op onbeveiligde wijze en dus geraadpleegd en gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Links naar andere websites

Links naar websites beheerd door derden worden aangeboden als een extra dienst voor u. Zulke websites staan volledig los van Continental AG. Continental AG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van om het even welke van deze websites van derden, die u zou kunnen raadplegen via de Continental websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de naleving van de wet op gegevensbescherming of het gebruik van zulke websites.

Wereldwijde beschikbaarheid van een product

Deze website kan informatie bevatten over producten van Continental die nog niet beschikbaar zijn in uw land. De aanwezigheid van zulke informatie op deze website duidt niet op de intentie van Continental AG om aan te kondigen dat het product wereldwijd beschikbaar zal zijn. Vraag a.u.b. de handelaar of vertegenwoordiger van Continental in uw buurt voor meer informatie over toekomstige plannen voor producten die nog niet beschikbaar zijn in uw land.

Handelsmerken en auteursrecht

De handelsmerken en logo’s die verschijnen op deze websites zijn eigendom van Continental AG of haar dochterondernemingen. De informatie op deze websites mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of toestemming om handelsmerken te gebruiken. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental AG vereist. Het ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental AG zal haar intellectuele eigendomsrechten doen gelden over de hele wereld, onderhevig aan de wetten die voor ieder afzonderlijk geval van toepassing zijn.

Copyright © 2010 Continental AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, graphics, animaties, video’s, muziek, geluiden en ander materiaal op deze websites zijn onderworpen aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Continental AG en haar dochterondernemingen. Continental AG bezit het auteursrecht voor de selectie, coördinatie en schikking van de materialen op deze website. Deze materialen mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden. Ze mogen niet aangepast worden of op andere websites worden gebruikt.

 

De best geteste banden

Continental winterbanden komen bijna elk jaar als veiligste uit de winterbandentest van onder meer de ANWB.

ContiWinterContact-TS850-testwinnaarContiWinterContact™  TS850
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest van de afgelopen 3 jaar!

 

ContiWinterContact™ TS850 P WinterContact™ TS 850 P
De nieuwste performanceband voor de winter met uitstekende prestaties voor sportieve auto’s.

Veiligheid en grip

De best geteste autobanden, motorbanden en banden voor vrachtwagen, fiets en scooter. Goede banden onder een auto, vrachtwagen, motor of fiets zijn van levensbelang. De veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers hangt ervan af. Banden zijn bepalend voor het weggedrag van een voertuig. De banden van Continental komen als beste uit de autobanden test van de ANWB. Zowel de autobanden voor de zomer als de winterbanden. Ook voor motorbanden en fietsbanden kunt u bij Continental terecht.

Kies ook voor de banden van Continental. Voor de veiligheid en grip moet u met minder geen genoegen nemen.

Ontdek meer informatie over banden. Bijvoorbeeld over:

Een begrip in banden

Continental ontwikkelt en fabriceert al sinds 1898 autobanden en sinds 1952 specifieke winterbanden en is daarbij altijd innovatief geweest. Het ruwe materiaal (rubber) wordt voor ieder mogelijk gebruik tot sterk verschillende eindproducten verwerkt. Het profiel van iedere Continental band is perfect toegespitst op de wisselende omstandigheden waarin de band moet presteren.

Vind een Continental verkooppunt