Slijtage door foutieve uitlijning

Optimale uitlijning: Als het voertuig correct is uitgelijnd, is de slijtage evenredig over de loopvlakken verdeeld

Toespoor: De banden wijzen naar binnen, waardoor deze meer slijten aan de buitenkant.

Uitspoor: De banden wijzen naar buiten, waardoor deze meer slijten aan de binnenkant.

Drift: De assesn lopen niet paralel aan elkaar, waardoor het voortuig uitwijkt. Door het tegensturen is de slijtage aan de ene kant groter dan aan de andere kant.

140 years of Continental

VAI - systeem

Vind een Continental verkooppunt