Bescherming van uw banden

Een te hoge belasting van uw banden, zoals het nemen van een ‘vliegende start’, remmen met geblokkeerde wielen of een te hoge snelheid in de bochten, leiden altijd tot vroegtijdige slijtage en verminderen de rentabileit van de band.

Stoepranden kunnen verborgen beschadigingen aan de band veroorzaken die pas later zichtbaar worden. Het gevaar bestaat dan bij hoge snelheden een klapband op te lopen, met alle gevolgen van dien.

Ook spijkers, defecte ventielen of beschadigde velgen veroorzaken langzaam luchtverlies met het risisco op een klapband. Daarom is een regelmatige controle van de bandenspanning noodzakelijk.

Advies

  • Rij stoepranden langzaam en zoveel mogelijk in een rechte hoek op. Stoot niet tegen hoge kanten (zoals stenen), want dit kan tot verborgen beschadiging van de band leiden.
  • Voer regelmatig een controle op eventuele zichtbare beschadigingen van de banden uit. Kijk na of er geen gaten, inkervingen, scheuren of ingedrongen voorwerpen in de band aanwezig zijn.

140 years of Continental