ilikeOranje – voorwaarden

 1. Deelnemers aan deze actie, ontwikkeld door Continental Banden Groep B.V. Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld (verder te noemen: Continental), verklaren zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 2. De actie staat bekend onder de naam “EK Voetballen” en loopt van 25 juni t/m 27 juni 20:30 2012.
 3. De prijzen omvatten: EK voetballen.
 4. Deelname aan de actie is gratis.
 5. Deelnemers maken kans op de prijs door deelname aan één van de actiemechanismen:
  • Raden welk team de finale van het EK 2012 wint.
  • Continental banden volgen op Twitter  @conti2wheel (de Twitter actie loopt door tot en met de finale op 1 juli)
 6. De winnaars worden na de actieperiode bekend gemaakt. Daags na het bepalen van de winnaar wordt de winnaar voor 10.00 uur bericht. De winnaar wordt hierover per mail geïnformeerd en dient dit binnen 48 uur te bevestigen. Indien de winnaar niet voor 48 uur bevestigt, wordt er een andere winnaar gekozen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om per email bereikbaar te zijn.
 7. De beschikbaarheid van de winnaar is de verantwoordelijkheid van de winnaar zelf. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 8. De hoofdprijs wordt meerdere keren vergeven. Dit wordt via de website www.conti.nl/ilikeoranje en per mail bekend gemaakt.
 9. Om deel te nemen aan deze actie moet men zich inschrijven via de website www.conti.nl/ilikeoranje of via de officiële Contintental Twitter.
 10. Na goedkeuring van de opt-in email kunnen de e-mailadressen door Continental worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 11. Deelname aan de actie is mogelijk voor inwoners van Nederland vanaf 18 jaar.
 12. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Continental en alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende actie.
 13. Continental kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik), de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 14. Continental, de door haar ingeschakelde personen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 15. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar op www.conti.nl/ilikeoranje
 16. Klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij Continental, per mail: info@conti.finche.nl.
 17. Deelname aan deze actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die de organisatoren nemen om deze actie goed te laten verlopen.
 18. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Continental, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 19. Op deze actie en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
De best geteste banden

Continental winterbanden komen bijna elk jaar als veiligste uit de winterbandentest van onder meer de ANWB.

ContiWinterContact™  TS 860WinterContact-TS860-ANWB-testwinnaar-2018-2019
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest 2018!

 

ContiWinterContact-TS850-testwinnaarContiWinterContact™  TS 850
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest van 2011-2015!

 

ContiWinterContact™ TS 850 P WinterContact™ TS 850 P
Testwinnaar Sport Auto 2016!

Veiligheid en grip

De best geteste autobanden, motorbanden en banden voor vrachtwagen, fiets en scooter. Goede banden onder een auto, vrachtwagen, motor of fiets zijn van levensbelang. De veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers hangt ervan af. Banden zijn bepalend voor het weggedrag van een voertuig. De banden van Continental komen als beste uit de autobanden test van de ANWB. Zowel de autobanden voor de zomer als de winterbanden. Ook voor motorbanden en fietsbanden kunt u bij Continental terecht.

Kies ook voor de banden van Continental. Voor de veiligheid en grip moet u met minder geen genoegen nemen.

Ontdek meer informatie over banden. Bijvoorbeeld over:

Een begrip in banden

Continental ontwikkelt en fabriceert al sinds 1898 autobanden en sinds 1952 specifieke winterbanden en is daarbij altijd innovatief geweest. Het ruwe materiaal (rubber) wordt voor ieder mogelijk gebruik tot sterk verschillende eindproducten verwerkt. Het profiel van iedere Continental band is perfect toegespitst op de wisselende omstandigheden waarin de band moet presteren.

Vind een Continental verkooppunt