Actievoorwaarden kras en win

Actievoorwaarden voor op de website van conti.nl/actievoorwaarden-kras-en-win

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Kraskaarten actie”, hierna te noemen: “actie”. Deze actie wordt georganiseerd voor het merk Continental door Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen “Continental”. Iedereen die deelneemt aan de actie gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.

De “actie” wordt georganiseerd door Continental Banden Groep B.V.

Postadres:
Continental Banden Groep B.V.
Postbus 11
3770 AA Barneveld

De actie wordt aangeboden aan iedere kopende consument die bij de deelnemende verkooppunten van Continental minimaal 2 Continental winterbanden aanschaft in de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 januari 2017. De actie is alleen geldig op winterbanden van het bandenmerk Continental.

Continental is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk op website van Continental (www.conti.nl/actievoorwaarden-kras-en-win) worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging. Indien er een wijziging in de actievoorwaarden komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe actievoorwaarden.

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie. De actie loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 januari 2017.

Bij aanschaf van minimaal 2 Continental winterbanden ontvangt de koper een kraskaart bij het verkooppunt. Met de kraskaart maakt de koper kans op een vooraf, door Continental bepaalde, prijs. 

Er is een aankoopverplichting van toepassing op de actie met betrekking tot het product.

Minimale leeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar.

Indien zij dat noodzakelijk acht, is Continental Banden Groep B.V. te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de actie.

De uitgekeerde prijs is niet inwisselbaar voor artikelen met een gelijke vergelijkbare waarde.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

De hoofdprijs vergeeft Continental na de actieperiode. Winnaar dient zich zelf te melden bij verkooppunt en Continental. De tweede en derde prijzen worden vergeven door deelnemende verkooppunten van Continental. Winnaar kan zich melden bij Continental voor de hoofdprijs tot en met 30 juni 2017 voor het ontvangen van de hoofdprijs.

Alle persoonsgegevens die Continental Banden Groep B.V. verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.

Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Continental Banden Groep B.V., de medewerkers van Continental Banden Groep B.V. en de door Continental Banden Groep B.V. ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.

De best geteste banden

Continental winterbanden komen bijna elk jaar als veiligste uit de winterbandentest van onder meer de ANWB.

ContiWinterContact™  TS 860WinterContact-TS860-ANWB-testwinnaar-2018-2019
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest 2018!

 

ContiWinterContact-TS850-testwinnaarContiWinterContact™  TS 850
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest van 2011-2015!

 

ContiWinterContact™ TS 850 P WinterContact™ TS 850 P
Testwinnaar Sport Auto 2016!

Veiligheid en grip

De best geteste autobanden, motorbanden en banden voor vrachtwagen, fiets en scooter. Goede banden onder een auto, vrachtwagen, motor of fiets zijn van levensbelang. De veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers hangt ervan af. Banden zijn bepalend voor het weggedrag van een voertuig. De banden van Continental komen als beste uit de autobanden test van de ANWB. Zowel de autobanden voor de zomer als de winterbanden. Ook voor motorbanden en fietsbanden kunt u bij Continental terecht.

Kies ook voor de banden van Continental. Voor de veiligheid en grip moet u met minder geen genoegen nemen.

Ontdek meer informatie over banden. Bijvoorbeeld over:

Een begrip in banden

Continental ontwikkelt en fabriceert al sinds 1898 autobanden en sinds 1952 specifieke winterbanden en is daarbij altijd innovatief geweest. Het ruwe materiaal (rubber) wordt voor ieder mogelijk gebruik tot sterk verschillende eindproducten verwerkt. Het profiel van iedere Continental band is perfect toegespitst op de wisselende omstandigheden waarin de band moet presteren.

Vind een Continental verkooppunt