Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Wordt onze motorbanden testrijder”, hierna te noemen: “actie”. Deze actie wordt georganiseerd voor het merk Continental door Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen “Continental”. Iedereen die deelneemt aan de actie gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.

De “actie” wordt georganiseerd door Continental Banden Groep B.V.

De actie is geldt alleen voor het bandenmerk Continental.
Postadres:
Continental Banden Groep B.V.
Postbus 11
3770 AA Barneveld

Continental Banden Groep B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk op de actiesite van de actie (www.conti.nl/testrijden) worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging. Indien er een wijziging in de actievoorwaarden komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe actievoorwaarden.

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie. De actie loopt van 19 februari tot en met 25 maart.

Er is geen aankoopverplichting van toepassing op de actie met betrekking tot het product.

Deelname
Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven en welke in het bezit zijn van een geldig Nederlands of Belgisch rijbewijs.

Bij deelname is montage van de banden geheel voor eigen risico. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Continental Banden Groep B.V.

Indien zij dat noodzakelijk acht, is Continental Banden Groep B.V. te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de actie.

Inschrijven kan eenmalig tot 25 maart 2013.

Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. Uiteindelijk zal Continental de testrijders op de website en diverse social media bekend maken. Testrijders zijn verplicht om minimaal 2x een review te sturen over de banden. Deze review mag Continental taaltechnisch wijzigen. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken is de ‘testrijder’ verplicht om de banden alsnog af te nemen.

Alle persoonsgegevens die Continental Banden Groep B.V. verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Continental Banden Groep B.V. kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Continental.

Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.

Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Continental besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Continental openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Continental worden tegengeworpen noch enige verplichting door Continental doen ontstaan.

Continental  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn gegevens of het formulier. Continental is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook die verband houdt met de uitgekeerde prijs.

Continental Banden Groep B.V., de medewerkers van Continental Banden Groep B.V. en de door Continental Banden Groep B.V. ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.

 

De best geteste banden

Continental winterbanden komen bijna elk jaar als veiligste uit de winterbandentest van onder meer de ANWB.

ContiWinterContact™  TS 860WinterContact-TS860-ANWB-testwinnaar-2018-2019
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest 2018!

 

ContiWinterContact-TS850-testwinnaarContiWinterContact™  TS 850
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest van 2011-2015!

 

ContiWinterContact™ TS 850 P WinterContact™ TS 850 P
Testwinnaar Sport Auto 2016!

Veiligheid en grip

De best geteste autobanden, motorbanden en banden voor vrachtwagen, fiets en scooter. Goede banden onder een auto, vrachtwagen, motor of fiets zijn van levensbelang. De veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers hangt ervan af. Banden zijn bepalend voor het weggedrag van een voertuig. De banden van Continental komen als beste uit de autobanden test van de ANWB. Zowel de autobanden voor de zomer als de winterbanden. Ook voor motorbanden en fietsbanden kunt u bij Continental terecht.

Kies ook voor de banden van Continental. Voor de veiligheid en grip moet u met minder geen genoegen nemen.

Ontdek meer informatie over banden. Bijvoorbeeld over:

Een begrip in banden

Continental ontwikkelt en fabriceert al sinds 1898 autobanden en sinds 1952 specifieke winterbanden en is daarbij altijd innovatief geweest. Het ruwe materiaal (rubber) wordt voor ieder mogelijk gebruik tot sterk verschillende eindproducten verwerkt. Het profiel van iedere Continental band is perfect toegespitst op de wisselende omstandigheden waarin de band moet presteren.

Vind een Continental verkooppunt