Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Geld terug actie”, hierna te noemen: “actie”. Deze actie wordt georganiseerd voor het merk Continental door Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen “Continental”. Iedereen die deelneemt aan de actie gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.

De “actie” wordt georganiseerd door Continental Banden Groep B.V.

De actie is geldt alleen voor het bandenmerk Continental.
Postadres:
Continental Banden Groep B.V.
Postbus 11
3770 AA Barneveld

 • De actie wordt aangeboden aan iedereen die minimaal 1 Continental fietsband koopt. Vindt hier een groot aantal van de deelnemende bedrijven.
 • Continental Banden Groep B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk op de actiesite van de actie (www.conti.nl/geldterugfiets) worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging. Indien er een wijziging in de actievoorwaarden komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe actievoorwaarden.
 • De actie geldt alleen bij aankoop van minimaal 1 Continental fietsband.
 • Elk in Nederland of België woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie. De actie loopt van 1 maart tot en met 31 december.
 • Er is een aankoopverplichting van toepassing op de actie met betrekking tot het product.
 • Als je jonger bent dan 16 jaar dient je wettelijke vertegenwoordiger expliciet toestemming te geven voor deelname aan een actie. Indien in de redelijke opinie van Continental Banden Groep B.V. gewenst, moet deze toestemming aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
 • Indien zij dat noodzakelijk acht, is Continental Banden Groep B.V. te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de actie.
 • Koop in de actieperiode van  1 maart tot en met 31 december 2016 minimaal 1 nieuwe Continental fietsband bij één van de deelnemende bedrijven aan deze actie.
 • De winnaar moet in bezit zijn van een geldig aankoopbewijs, gedateerd in de actieperiode, dat hij/zij na bekendmaking naar Continental Banden Groep B.V. moet sturen.
 • De uitgekeerde prijs is niet inwisselbaar voor artikelen met een gelijke vergelijkbare waarde..
 • Continental vergeeft de prijzen na de actieperiode
 • Als deelnemer maak je kans op een € 25,- na het invoeren van zijn of haar gegevens op de actiepagina.
 • Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • Alle persoonsgegevens die Continental Banden Groep B.V. verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • Continental Banden Groep B.V. kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Continental.
 • Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.
 • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Continental Banden Groep B.V., de medewerkers van Continental Banden Groep B.V. en de door Continental Banden Groep B.V. ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.

 

 

De best geteste banden

Continental winterbanden komen bijna elk jaar als veiligste uit de winterbandentest van onder meer de ANWB.

ContiWinterContact™  TS 860WinterContact-TS860-ANWB-testwinnaar-2018-2019
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest 2018!

 

ContiWinterContact-TS850-testwinnaarContiWinterContact™  TS 850
 Dé testwinnaar van de ANWB winterbandentest van 2011-2015!

 

ContiWinterContact™ TS 850 P WinterContact™ TS 850 P
Testwinnaar Sport Auto 2016!

Veiligheid en grip

De best geteste autobanden, motorbanden en banden voor vrachtwagen, fiets en scooter. Goede banden onder een auto, vrachtwagen, motor of fiets zijn van levensbelang. De veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers hangt ervan af. Banden zijn bepalend voor het weggedrag van een voertuig. De banden van Continental komen als beste uit de autobanden test van de ANWB. Zowel de autobanden voor de zomer als de winterbanden. Ook voor motorbanden en fietsbanden kunt u bij Continental terecht.

Kies ook voor de banden van Continental. Voor de veiligheid en grip moet u met minder geen genoegen nemen.

Ontdek meer informatie over banden. Bijvoorbeeld over:

Een begrip in banden

Continental ontwikkelt en fabriceert al sinds 1898 autobanden en sinds 1952 specifieke winterbanden en is daarbij altijd innovatief geweest. Het ruwe materiaal (rubber) wordt voor ieder mogelijk gebruik tot sterk verschillende eindproducten verwerkt. Het profiel van iedere Continental band is perfect toegespitst op de wisselende omstandigheden waarin de band moet presteren.

Vind een Continental verkooppunt